Termeni și condiții de folosire a site-ului

1. DATE IDENTIFICARE DEȚINĂTOR WEBSITE www.professionalbrands.ro
Website-ul www.professionalbrands.ro este proprietatea exclusivă a INTERBRANDS ORBICO SRL.
Date de contact:
– Email: office.salonprofessional.ro@orbico.com;
– Telefon: 021 336 1915;
– Sediu: București, Str. Sergent Nutu Ion, nr 44, corp A, etaj 3, sector 5;
– CUI 3786280, J40/9571/1993;
În acest document, INTERBRANDS ORBICO SRL, cu datele de identificare de mai sus va fi denumită („Interbrands Orbico”).

2. DESPRE www.professionalbrands.ro
www.professionalbrands.ro este un serviciu de prezentare a produselor, serviciilor și brandurilor noastre.

Toți utilizatorii website-ului www.professionalbrands.ro („Website-ul”) se obligă să respecte acești Termeni și condiții privind utilizarea Website-ului („Termenii”). Prin utilizarea Website-ului, dumneavoastră ca utilizator acceptați necondiționat acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord, total sau parțial, cu acești Termeni, vă rugăm să nu continuați utilizarea Website-ului și să renunțați la accesarea Website-ului.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Interbrands Orbico va putea modifica unilateral, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă a utilizatorilor: conținutul, forma de prezentare și/sau structura Website-ului și nu va avea nicio răspundere în acest sens. Modificările pot fi operate inclusiv pentru a asigura conformarea cu modificările legislative. Orice astfel de modificări ulterioare vor fi evidențiate într-o variantă actualizată a Termenilor, care va fi disponibilă pe Website (împreună cu data de la care se aplică). Modificările astfel efectuate asupra Termenilor vor fi considerate a fi acceptate de utilizator dacă acesta continuă să folosească Website-ul după afișarea Termenilor modificați pe Website.

Website-ul își propune să ofere utilizatorilor/vizitatorilor informații corecte și actualizate cu privire la produsele, serviciile și brandurile noastre și evenimentele pe care le organizăm.

Website-ul este menit să contribuie la îmbunătățirea relației dintre Interbrands Orbico și clienții săi / potențialii săi clienți, în sensul de a facilita comunicarea dintre Interbrands Orbico și aceștia, inclusiv în scopul de a îmbunătăți experiența privind contractarea și utilizarea produselor din mărcile promovate de Interbrands Orbico sau participarea la acțiunile/evenimentele pe care le organizăm. Intenția Interbrands Orbico este a oferi tot timpul pe Website informații actualizate, astfel încât Interbrands Orbico va depune toate diligențele pentru a oferi utilizatorilor Website-ului informații actualizate privind serviciile și produsele sub mărcile promovate de Interbrands Orbico și pentru a actualiza conținutul Website-ului. Cu toate acestea, Interbrands Orbico nu garantează asupra actualității și acurateței informațiilor prezentate pe Website în orice moment. De asemenea, Interbrands Orbico nu garantează că Website-ul nu va conține uneori erori sau perioade de nefuncționare, însă va încerca în mod rezonabil să remedieze aceste erori/perioade în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor Website-ului și o experiență utilă în vizitarea/utilizarea Website-ului.

Interbrands Orbico își declină în mod expres prin prezentul document orice răspundere pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori prin luarea oricăror decizii bazate pe oricare informație furnizată prin intermediul Website-ului și Interbrands Orbico nu răspunde sub nicio formă și în nicio circumstanță pentru astfel de prejudicii.

În cazul în care utilizatorii intenționează să facă o alegere fundamentată privind participarea la evenimentele/acțiunile promovate pe Website, și/sau să achiziționeze produse/servicii prezentate pe Website, recomandăm ferm acestora să contacteze sursele/persoanele de contact prezentate în mod expres pe Website, pentru clarificarea oricăror aspecte, sau formularul de contact aflat pe secțiunea specific alocată.
Interbrands Orbico nu garantează în niciun fel calitatea Website-ului din punct de vedere tehnic și/sau funcțional, și nici lipsa virușilor care ar putea exista pe Website, date fiind caracteristicile mediului online. Astfel, Interbrands Orbico nu va putea fi ținută răspunzătoare în niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau indirecte suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din disfuncționalități/nefuncționarea corespunzătoare, integrală sau parțială a/porțiuni ale Website-ului.

3. DREPTURILE ASUPRA WEBSITE-ULUI
Conținutul și design-ul www.professionalbrands.ro, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia de pe Website, grafică, formă, modalitatea de prezentare, precum și alte materialele de pe Website (ex. materiale foto-video, informațiile despre serviciile și produsele Interbrands Orbico), aparțin Interbrands Orbico și/sau colaboratorilor săi, și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin cesiuni, licențe de utilizare și/sau publicare).

Este interzisă în mod expres orice încălcare sau încercare de/participarea la orice act de încălcare a drepturilor asupra Website-ului/materialelor de pe Website, incluzând fără a se limita la, copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, comercializarea, transferul către terți, închirierea, împrumutul, comunicarea, copierea, modificarea, afișarea, transmiterea în orice formă a conținutului și/sau graficii Website-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și/sau forma Website-ului, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Interbrands Orbico, îndepărtarea oricărui însemn care semnifică dreptul [de autor] al Interbrands Orbico/colaboratorilor, sub sancțiunile prevăzute de lege. Orice excepție necesită acordul prealabil scris al Interbrands Orbico.

Interbrands Orbico este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcilor și bazelor de date prezentate/prezente pe Website, precum și asupra operelor prezentate pe Website (ex. poze/fotografii/mape prezentare). Pentru anumite porțiuni ale Website-ului (e.g. articole/materiale scrise de alți autori), Interbrands Orbico are dreptul de a distribui o copie pe Internet prin intermediul Website-ului. Utilizatorii sunt obligați să respecte drepturile Interbrands Orbico și ale altor terți și să nu le aducă nicio atingere. Utilizatorii care doresc să re-utilizeze (e.g. reproducă) informațiile/materialele de pe Website sunt instructați să contacteze în prealabil persoanele de contact din partea Interbrands Orbico.

În mod special, materialele foto-video disponibile pe Website nu pot fi sub nicio formă reproduse/ reutilizate/ copiate/ preluate de către utilizatori. Atenționăm asupra faptului că astfel de materiale foto-video conțin în cele mai multe cazuri date cu caracter personal, inclusiv ale unor persoane terțe; utilizarea/procesarea acestora este riguros și strict reglementată de legislație, încălcarea drepturilor titularilor (inclusiv a persoanelor vizate) constituind încălcarea legislației relevante, care poate fi aspru sancționată.

Utilizarea oricărui/oricărei logo/embleme/antet/mărci a/al Professional Brands (inclusiv numele/mărcii Professional Brands în asociere cu denumirile mărcilor promovate de Interbrands Orbico – ex. Wella Professionals, Sebastian, etc. sau distinct față de acestea) nu este permisă fără acordul prealabil expres scris al Interbrands Orbico, în/pe niciun material/document/website.

4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Interbrands Orbico prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe Website, disponibilă aici.

5. LINK-URI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI
Website-ul poate conține legături sau trimiteri către alte website-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare ale respectivelor website-uri, astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, Interbrands Orbico nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în Website este făcută numai pentru oferirea de suport/ajutor/recomandări utilizatorului și nu implică garantarea/sprijinirea de către Interbrands Orbico a materialului disponibil pe sau prin aceste website-uri, și nici vreo asociere cu administratorii/operatorii lor. Utilizatorul va accesa astfel de website-uri terțe și le va folosi, inclusiv va folosi produsele și serviciile disponibile pe aceste website-uri, exclusiv pe propriul risc.

6. CONTACT
Ne puteți contacta la datele indicate în secțiunea Contact de pe Website.
La adresa de contact utilizatorii pot raporta și cazuri în care:
– pe Website au fost publicate, direct sau indirect, opere protejate de dreptul de autor/drepturi de proprietate intelectuală, fără să existe în acest sens un acord in partea titularului drepturilor de autor/drepturilor;
– există date cu privire comiterea unor infracțiuni/încălcări de către unul dintre utilizatori sau alte cazuri cu privire la încălcarea legii pe acest Website sau în legătură cu acesta.

7. LEGE APLICABILĂ
Acești Termeni sunt guvernați de legea română. Orice dispută privind conținutul sau aplicabilitatea Termenilor va fi soluționată pe cale amiabilă. În imposibilitatea soluționării pe cale amiabilă, în cel mult 30 (treizeci) de zile de la semnalarea disputei de către oricare parte, oricare parte se poate adresa instanței de judecată competente de la sediul Interbrands Orbico.

8. FORTA MAJORA
www.professionalbrands.ro, afiliații sau/și în general furnizorii de produse sau servicii către www.professionalbrands.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare rezultând direct sau indirect de cauze care nu depinde de voința www.professionalbrands.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic de la www.professionalbrands.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele www.professionalbrands.ro, erorile de operare, precum și cazurile de forță majoră stipulate de legislația în vigoare.