Politica de protecție a datelor personale în cadrul evenimentelor și seminariilor

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE IN CADRUL EVENIMENTULUI GALA WELLA 2018
Fotografii/Înregistrări

PROFESSIONAL BRANDS MARKETING & DISTRIBUTION SRL (o societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, Șos. Viilor nr. 14, Sector 5, CUI 3396253, J40/4859/1993 – “PB”), în calitate de operator al datelor cu caracter personal menționate în prezentul document, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte privind prelucrarea datelor dvs. personale în cadrul evenimentului GALA WELLA 2018 din 3 octombrie 2018:
• Fotografierea dvs., individual sau împreună cu alte participanți, montajul/editarea fotografiilor, precum si pregătirea (prelucrarea) și/sau tipărirea oricăror materiale de promovare conținând astfel de fotografii (inclusiv prin asocierea cu brandurile noastre/acest eveniment), se vor realiza de către PB, direct sau prin colaboratorii săi; PB va supraveghea ca imaginile/înregistrările să fie surprinse într-o manieră profesionistă;
• Profesioniștii care vor asigura fotografierea/filmarea, realizarea materialelor de promovare prin utilizarea fotografiilor/înregistrărilor, administrarea conținutului aferent evenimentului pe rețelele de socializare, își asumă obligații ferme de confidențialitate și prelucrare în siguranță (g. păstrare, transmitere) a datelor dvs., până la predarea acestora către PB sau colaboratorii PB indicați de noi, precum și de asigurare a măsurilor tehnice adecvate prelucrării, transmiterii și păstrării în siguranță a datelor dvs. pe durata prestării serviciilor lor.
• Mediile de difuzare/publicitate a materialelor de promovare (inclusiv a fotografiilor dvs.) vor fi: website-ul accesibil public professionalbrands.ro, intranetul PB, conturile Facebook, Instagram, operate de PB (https://www.instagram.com/wellahair_ro/, https://www.facebook.com/ProfessionalBrands.WellaProfessionals/,
https://www.facebook.com/ProfessionalBrands.TheStudio/), broșurile și alte materiale (indiferent dacă sunt în format electronic sau tipărit), pentru promovarea PB și a brand-ului Wella Professionals și a produselor asociate; precizăm că prin utilizarea platformelor de social media PB nu garantează/nu girează în niciun fel modalitatea în care astfel de platforme utilizează astfel de date/materiale, inclusiv politicile/valorile promovate de astfel de platforme (ex. politica privind prelucrarea datelor, măsurile de securitate implementate, etc.);
• PB va partaja fotografiile/înregistrările realizate în cadrul evenimentului exclusiv cu fotografii și partenerii/colaboratorii PB care asigură servicii/consultanță către PB (ex. agenția de marketing, agenția de social media), care însă le vor prelucra strict conform instrucțiunilor noastre și pe seama noastră, în condiții de securitate, precum și cu entități din Grupul PB (situate în România sau UE/SEE, care le prelucrează pentru derularea unor operațiuni care vizează organizarea Grupului și strategia de afaceri a Grupului nostru);
• PB nu va transfera propriu-zis/stoca datele personale prelucrate conform prezentului document în afara Uniunii Europene, nu le va prelucra pentru alte scopuri decât cele prezentate aici și nu le va comercializa;
• Fotografiile realizate în cadrul evenimentului Gala Wella 2018 vor fi păstrate și utilizate de PB cel mult pentru o durată maximă de 10 (zece) ani, dar nu mai mult decât este strict necesar finalizării activităților pe care le întreprindem în legătură cu acest eveniment și scopurile lui;
• Utilizarea fotografiilor/înregistrărilor conținând imaginea participanților, de către PB și/sau împuterniciții acestuia, realizarea și difuzarea fotografiilor și/sau a materialelor publicitare în condițiile din prezentul document, se vor realiza de către PB fără nicio contraprestație, fiind exclusă orice pretenție financiară prezentă sau viitoare din partea participantului, către PB și/sau împuterniciții săi, în acest sens.

Drepturile pe care fiecare persoana vizată de operațiunile de prelucrare conform celor de mai sus le poate exercita cu privire la datele proprii sunt: dreptul de acces la date; dreptul la rectificarea datelor care conțin erori sau sunt inexacte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul de a se opune prelucrării din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP sau în justiție; dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată.

Prin participarea și prezența dvs. la evenimentul GALA WELLA 2018 organizat de PB în data de 3 octombrie 2018, în locația SALA POLIVALENTA, BUCURESTI, prin accesul dvs. în spațiile alocate evenimentului nostru, în calitate de participant (invitat), în baza detaliilor prezentate în prezentul document, vă dați acordul liber și fără nicio reținere să fiți fotografiat pe durata evenimentului, respectiv ca datele dvs. personale (imaginea) să fie surprinse în fotografiile/înregistrările realizate de PB și utilizate ulterior in materiale de promovare, conform prezentului document.

Astfel, prin participarea si prezența dvs. la momentele acestui eveniment sunteți pe deplin de acord ca PB să efectueze fotografii/înregistrări, utilizând și imaginea dvs. (captată incidental de echipamentele utilizate în cadrul evenimentului), pe care să le stocheze/înregistreze pe orice suport sau format și să le reproducă în diferite materiale, conform deciziei PB, în vederea promovării brandului Wella Professionals, respectiv in vederea promovării produselor, mărcilor și imaginii PB și a grupului de companii din care facem parte („materialele publicitare”), astfel:
• utilizarea (prin editare, producere, publicare, difuzare, păstrare) materialelor publicitare prin publicarea/transmisiunea lor online pe site-ul: professionalbrands.ro, precum și pe următoarele pagini/conturi de social media: https://www.facebook.com/ProfessionalBrands.WellaProfessionals/
https://www.instagram.com/wellahair_ro/
https://www.facebook.com/ProfessionalBrands.TheStudio/ ;
• utilizarea (prin editare, producere, publicare, difuzare, păstrare) materialelor publicitare în broșuri si alte materiale tipărite, privind promovarea brandului Wella Professionals, respectiv in vederea promovării produselor, mărcilor și imaginii PB și a Grupului din care facem parte;
• utilizarea (prin editare, producere, publicare, difuzare, păstrare) de materiale publicitare de către PB se realizează cu drepturi si beneficii depline, PB având un interes legitim să utilizeze aceste date în condițiile legii, în special ale Codului civil, astfel încât dreptul dvs. de opoziție si dreptul de ștergere cu privire la imagine, care vor apărea în materialele publicitare, pot avea unele limitări conform legii.

Pe durata evenimentului nostru, efectuarea de fotografii profesionale nu va fi permisă decât colaboratorilor PB; în același timp, PB nu poate exclude că participanții la eveniment vor efectua poze și/sau înregistrări audio-video cu dispozitive proprii (ex. dispozitiv mobil) din proprie inițiativă, dar acestea se vor putea realiza/utiliza exclusiv în scop personal și fără a aduce atingere drepturilor oricărei alte persoane, ale PB, ale brandului Wella Professional sau ale altor branduri asociate (ex. dreptul la imagine, reputația). Orice utilizare în scop comercial a fotografiilor/înregistrărilor astfel efectuate de participanți se va putea realiza numai cu aprobarea expresă scrisă a PB, conform politicilor și valorilor noastre, întemeiate pe respectul și protejarea drepturilor individuale. Astfel, întreaga răspundere pentru efectuarea de astfel de poze / înregistrări si/sau pentru utilizarea lor este exclusiv a participanților care le efectuează si/sau a persoanelor/entităților care le prelucrează (inclusiv prin efectuare, prelucrare, utilizare, etc.).

În cazul în care aveți orice întrebare / solicitare privind cele de mai sus, ne puteți scrie oricând la adresa de e-mail: office@professionalbrands.ro.
Dacă nu doriți să prelucrăm datele dvs. personale conform celor detaliate în prezentul document, sau aveți sub 18 ani, vă rugăm să nu participați la evenimentul nostru, respectiv nu participați la sesiunile de fotografiere care se vor derula în spațiile amenajate în acest scop, în cadrul locației, de către partenerii noștri.

Scopul PB în prelucrarea datelor personale menționate în prezentul document este promovarea brandurilor, numelui și imaginii PB și derularea relațiilor de afaceri conform propriilor politici de promovare și cu respectarea prezentului document; PB declară că nu va prelucra aceste date personale în nici un alt scop.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale constând în imaginea participanților la evenimentul Gala Wella 2018 este consimțământul fiecărei persoane vizate (conform art. 6 lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016) acordat conform prezentului document, în mod liber și neviciat, prin acțiunea personală de a lua parte la eveniment în spațiile alocate acestuia și de a fi supus fotografierii/înregistrării video conform celor detaliate în prezentul document.

Mijloacele de prelucrare a datelor personale vor fi atât în format digital și electronic, cât și în format tipărit.

Datele personale prelucrate vor fi păstrate de PB în mod securizat și doar pe perioada în care PB utilizează fotografiile/materialele respective în legătură cu scopul declarat (dar fără a contraveni dreptului persoanei vizate la retragerea consimțământului), iar ulterior vor fi șterse/distruse de către PB. Securitatea datelor personale pe care le prelucrăm este foarte importantă pentru noi. Implementăm politici, proceduri și instruire adecvată cu privire la protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea și securitatea datelor și evaluăm periodic dacă măsurile pe care le utilizăm în acest sens sunt adecvate, pentru a ne asigura că datele pe care le deținem sunt păstrate în siguranță.